วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สมาคมเหล็กเวียดนามคัดค้าน จัดเก็บภาษี 3% สำหรับเหล็กส่งออก

สมาคมเหล็กเวียดนาม (Vietnam Steel Association) ออกมาคัดค้านการจัดเก็บภาษีขาออกกับผลิตภัณฑ์เหล็กหลายชนิด โดยกล่าวว่าภาษีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตกำลังประสบปัญหาสินค้าในสต๊อกมีจำนวนมากเกินไป โดยในปีที่ผ่านมา เวียดนามนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กมูลค่า 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ส่งออกเพียง 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ขาดดุลกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่า อุตสาหกรรมเหล็กได้รับประโยชน์จากต้นทุนราคาไฟฟ้าที่ต่ำลงจากมาตรการควบคุมเงินเฟ้อของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม สมาคมเหล็กเวียดนามได้แย้งว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าดังกล่าวเป็นเพียง 5 % ของการผลิตทั้งหมด โดยการผลิตบิลเล็ต 1 ตัน ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 600 kWh และผลิตภัณฑ์เหล็กที่ทำจากบิลเล็ตใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 100 – 200 kWh ซึ่งปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตได้ภายในประเทศประกอบไปด้วย บิลเล็ต 5.7 ล้านตัน เหล็กสำหรับงานก่อสร้าง 8.9 ล้านตัน ท่อเหล็ก 1.9 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 2.7 ล้านตัน ในขณะที่การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศอยู่ระหว่าง 34-75% ของกำลังการผลิตเหล็กทั้งหมด ดังนั้น การเพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์เหล็กและบิลเล็ตส่งออกจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ และทำให้สต๊อกสินค้าของผู้ผลิตจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไป

เหล็กบิลเลท,เหล็กแท่ง,เหล็กลวด,เหล็กข้ออ้อย,เหล็กเส้นกลม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น