วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อินโดฯ เตรียมเปิดไต่สวนทุ่มตลาดเหล็กนำเข้าจากเวียดนาม

คณะกรรมการดูแลการตอบโต้การทุ่มตลาดของอินโดนีเซีย (The Indonesian Anti-dumping Committee: KADI) ได้รับเอกสารการขอเรียกร้องให้มีการไต่สวนผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้าจากประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้ โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่อินโดนีเซียเรียกร้องให้พิจารณาไต่สวนได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีรหัส 7209.16.00.00; 7209.17.00.00; 7209.18.90.00; 7209.26.00.00; 7209.27.00.00; 7209.28.00.00; 720990.90.00; 7211.23.20.00; 7211.29.20.00; 7211.29.90.00; 7211.90.10.00; 7211.90.90.00

มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลต่อผู้ผลิตเหล็กของประเทศเวียดนาม เนื่องจากปัจจุบันประเทศเวียดนามกำลังประสบปัญหาผลิตภัณฑ์เหล็กล้นตลาด ทางออกของผู้ผลิตจึงจำเป็นที่จะต้องส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ทั้งนี้สถาบันเหล็กของประเทศเวียดนามรายงานว่า ครึ่งปีแรกสำหรับปี 2011 เวียดนามส่งออกเหล็กจำนวน 880,000 ตัน หรือ 880 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งตัวเลยดังกล่าวคาดว่าจะถึง 2 ล้านตันหรือ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อสิ้นปี 2011

m-metal    เหล็กคุณภาพดี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น