วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อินโดนีเซียรอการตัดสินภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของการนำเข้าเหล็กแผ่น

กระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียกำลังพิจารณาข้อแนะนำของคณะกรรมการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด(Kadi) ในการสืบสวนการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีน สิงคโปร์และยูเครน Kadi เสนอว่าผู้ส่งออกชาวสิงคโปร์ดังต่อไปนี้ควรจะได้รับการยกเว้นภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด ได้แก่ Asia Enterprises (Pte) Ltd, Chuan Leong Metalimpex Co Pte Ltd, HG Metal Manufacturing Ltd, Regency Steel Asia Pte Ltd, Super Steel Pte Ltd ในขณะที่บรัทอื่นของสิงคโปร์ต้องเสียภาษี 12.5% และการนำเข้าจากยูเครนต้องเสียภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดถึง 69% นอกจากนี้ Kadi ยังยุติการสืบสวนการนำเข้าจากจีนลดลงอย่างมากในช่วง 1 ตุลาคม 2008 – 30 กันยายน 2009 ลดลงถึง 78.84% และ 39.91%เมื่อเทียบกับ 1 ตุลาคม 2007 – 30 กันยายน 2008

billet,wire rod,round bars,deformed bars

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น