วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ราคาถ่านโค้กในเอเชียแปซิฟิคลดลงต่ำกว่า 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ราคาถ่านโค้กแข็งเกรดพรีเมียมของออสเตรเลียลดลงต่ำกว่า 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน fob เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ซื้อชาวอินเดียและชาวจีนชะลอการสั่งซื้อลง ล่าสุดราคาถ่านโค้กสารระเหยต่ำเกรดพรีเมียมลดลง 2 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไปอยู่ที่ 299 เหรียญสหรัฐต่อตัน fob ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่ราคาถ่านโค้กลดลงจนต่ำกว่า 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ราคาถ่านโค้กที่มีสารระเหยปานกลางเกรด HCC 64 ก็มีราคาลดลง 3 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 255 เหรียญสหรัฐต่อตัน fob ในขณะเดียวกันตลาด spot ในประเทศอินเดียและยุโรปก็เงียบเช่นกันโดยผู้ซื้อกำลังรอดูความชัดเจนจากความไม่มีเสถียรภาพในตลาดการเงิน

เหล็กข้ออ้อย,
เหล็กเส้นกลม,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น