วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

การนำเข้าถ่านหินของจีนในปี 2011 คาดว่าจะน้อยกว่าปี 2010

ปริมาณการนำเข้าถ่านหินของจีนในปี 2011 นี้คาดว่าจะอยู่ที่ 150 ล้านตัน ซึ่งปริมาณการนำเข้าในปีนี้จะน้อยกว่าเมื่อปีก่อนตรงข้ามกับปริมาณความต้องการใช้ที่มากขึ้น การบริโภคถ่านหินของจีนจะเติบโตไปได้อีกแต่ต้องมีการขยายการผลิตและการขนส่งให้รองรับได้มากขึ้น

รัฐบาลจีนพิจารณาจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมท่าเรือในการนำเข้าถ่านหินเนื่องจากต้องการกระตุ้นการนำเข้าจากต่างประเทศ จีนต้องการกระตุ้นการนำเข้าถ่านหินและกระตุ้นให้ผู้ผลิตในประเทศผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าที่มักจะเกิดในช่วงฤดูร้อน

เหล็กข้ออ้อย,
เหล็กเส้นกลม,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น