วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Hyundai ขึ้นราคาขายในประเทศของเหล็กทรงยาว

Hyundai Steel ของเกาหลีตัดสินใจขึ้นราคาขายในประเทศของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว เพื่อชดเชยกับราคาวัตถุดิบเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเศษเหล็กในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 30,000 วอนต่อตัน การขึ้นราคานี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เพียงแต่ราคาสูงเกินคาด อย่างไรก็ตาม Hyundai ยังคงไม่แน่ใจว่าตลาดจะสามารถรับราคานี้ได้เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กที่ค่อนข้างเงียบจากปริมาณสต๊อกเหล็กที่ยังคงสูงอยู่ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดฤดูร้อนด้วย

Hyundai ขึ้นราคาเหล็กเส้นเกรด SS400 ขนาด 10 มม. อีก 50,000 วอนต่อตัน (47 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เป็น 850,000 วอนต่อตัน (802 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งมีผลบังคับ 25 กรกฎาคม และขึ้นราคาเหล็ก H-beams และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอื่นๆอีก 30,000-40,000 วอนต่อตัน โดยเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม ในขณะที่ราคาหน้าโรงงานของ Hyundai สำหรับเหล็กเส้นเกรด SS400 ขนาด 10 มม. ยังคงอยู่ที่ 80,000 วอนต่อตัน (755 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ราคาเหล็ก H-beams ขนาดกลางอยู่ที่ 985,000 วอนต่อตัน (929 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วน Dongkuk Steel ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อีกรายของเกาหลีก็ขึ้นราคาขายเหล็กเส้นอีก 50,000 วอนต่อตันเช่นกัน โดยเริ่มวันที่ 26 กรกรฎาคม

เหล็กข้ออ้อย,
เหล็กเส้นกลม,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น