วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ราคาเศษเหล็กทางตอนเหนือของจีนลดลง

ราคาเศษเหล็กทางตอนเหนือของจีนลดลงเนื่องจากราคาบิลเล็ตในตลาดทางเหนือของจีนลดลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ซึ่งตรงข้ามกับปริมาณเศษเหล็กที่มีมากในตลาด ราคาบิลเล็ตที่ลดลงถึง 10-20 หยวนต่อตัน (2-3 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ทำให้บริษัท Tianjin Pipe Group (TPG) ซึ่งเป็นผู้บริโภคเศษเหล็กรายใหญ่ลดราคารับซื้อเศษเหล็กลง 50 หยวนต่อตัน (8 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ทำให้ราคารับซื้อของบริษัทสำหรับเศษเหล็กขนาดใหญ่ (มีความหนามากกว่า 6 มม.) อยู่ที่ 3,720 หยวนต่อตัน (572 เหรียญสหรัฐต่อตัน)
ปัจจุบันราคาตลาดสำหรับเศษเหล็ก HMS อยู่ที่ 3,750-3,800 หยวนต่อตัน (576-584 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในเมือง Hebei, Tianjin, Liaoning และเมืองทางตอนเหนืออื่นๆ ซึ่งราคานี้ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 50 หยวนต่อตัน (8 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

billets,
wire rods,
round bars,
deformed bars

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น