วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาเลเซียและเกาหลีใต้ เซ็น MOU เตรียมสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท Berjaya Corporation Berhad ของประเทศมาเลเซียได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานได้ 100MW/ ปี ซึ่งการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว จะมีต้นทุน 800 ล้าน RM ถึง 1000 ล้าน โดยจะสร้างโรงไฟฟ้าในเขต Bukit Tagar จังหวัด Selangor

ทั้งนี้บริษัท Berjaya Corporation Berhad และบริษัท Posco Engineering & Construction ได้เซ็นบันทึกข้อตกลงร่วม หรือ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ รวมถึงแหล่งทรัพยากรในการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคภายในประเทศให้แก่กัน โดยประธานบริษัท Berjaya Corporation Berhad กล่าวว่า " ประเทศมาเลเซียมีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมาก ซึ่งมันน่าเสียดายหากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมัน" อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนจริง (Feed-in-Tarriff) ซึ่งถูกกำหนดโดยรัฐบาล ซึ่งหากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อได้ บริษัท Berjaya Corporation Berhad จะเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกในภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศมาเลเซีย

เหล็กบิลเลท   เหล็กแท่ง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น