วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การนำเข้าบิลเล็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างเงียบ

การซื้อขายบิลเล็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงซบเซาเนื่องจากความต้องการใช้ที่น้อย ความต้องการใช้เหล็กทรงยาวลดลงจากการก่อสร้างที่น้อยลงในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้เวียดนามที่เคยเป็นผู้นำเข้าบิลเล็ตสุทธิ แต่ในช่วงนี้กลับต้องพยายามส่งออกบิลเล็ตเนื่องจากความต้องการใช้บิลเล็ตในประเทศอยู่ในระดับต่ำมาก

ราคาเสนอขายของบิลเล็ตจากเวียดนามอยู่ที่ 660 เหรียญสหรัฐต่อตัน cfr ฟิลิปปินส์ ราคาเสนอขายจากเกาหลีอยู่ที่ 680 เหรียญสหรัฐต่อตัน cfr ฟิลิปปินส์ ในขณะที่ราคานำเข้าบิเล็ตจากรัสเซียอยู่ที่ 675 เหรียญสหรัฐต่อตัน cfr เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนมาเลเซียคาดว่าจะส่งออกบิลเล็ตที่ราคา 670 เหรียญสหรัฐต่อตัน fob และไต้หวันส่งออกที่ราคา 665 เหรียญสหรัฐต่อตัน fob

เหล็กคุณภาพดี   เหล็กเส้นกลมอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น